งานตรวจสอบอาคาร
อาคาร: โรงงานแวนด้าแพค warehouse 5
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ชลบุรี
ปี: 2552
อาคาร: กสทช
ที่ตั้ง: ถ. พญาไท กรุงเทพมหานคร
ปี: 2552