งานตรวจสอบอาคาร / อาคารขนาดโรงงาน
อาคาร: โรงงานแวนด้าแพค warehouse 5
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ชลบุรี
ปี: 2552