งานตรวจสอบอาคาร / อาคารสูง
อาคาร: กสทช
ที่ตั้ง: ถ. พญาไท กรุงเทพมหานคร
ปี: 2552